Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis tot 1924

Betondorp in aanbouw

Uit Het Volk, 9 juni 1923

Op een groot terrein aan het einde van de Watergraafsmeer nabij Diemen, ter linkerzijde van de Ringvaart, is een dorp van betonwoningen in aanbouw. Dit geldt een proefneming op uitgebreiden schaal.

Door verschillende firma’s zullen daar ter plaatse 900 woningen van beton worden opgetrokken. De proef wordt met drie systemen genomen, n.l. a. het betonbloksysteem, b. elementenbouw en c. manoelietbouw. Het betonbloksysteem vereischt nog de medewerking van metselaars of steenhouwers. Bij toepassing van de beide andere systemeen zijn deze arbeiders overbodig. Van het eerste systeem zijn reeds een aantal woningen voor de helft gereed. Van het tweede systeem worden door twee firma’s plm. 300 woningen gebouwd. Halve woningwanden, of zeer groote elementen worden, door middel van krachtige kranen, op de juiste plaats gesteld. En volgens het derde systeem wordt door twee firma’s ook reeds de bovenbouw van een woningcomplex verzorgd. Men ziet daar, dat tusschen vooraf gestelde wanden van hout of ijzer de beton gegoten wordt.

In het begin van dit jaar, was op het toen nog zeer drassig terrein de directiekeet geplaatst. Thans, begin Juni, zijn voor 3/4 alle fundeeringen gelegd en zijn in een aantal woningen de trappen en kozijnen reeds gesteld. De deskundige gidsen wisten te verzekeren, dat nog dit jaar stellig 5 a 600 dezer betonwoningen gereed zullen komen. In de onmiddelijke nabijheid van dit betondorp zal bovendien een tuindorp van 2000 woningen verrijzen van “Rochdale” en de “Alg. Woningbouw Vereeniging”.

De Maasbode voegt daar een dag later, op 10 juni 1923, nog het volgende aan toe.

Alle huizen hebben een paalfundering, welke bestaat uit houten palen met betonopzetters ook wel genaamd “heierskinderen” [Deze worden vandaag de dag vrij algemeen “hoerenjongen” genoemd in de heierswereld. Red.]. Drie systemen zijn toegepast n.l. dat van Slim, Bronwasser en Händel. Begin Januari werd de directiekeet voor deze bouw geplaatst op het zeer drassige terrein. Ondanks een heiersstaking, aldus maakte men ons opmerkzaam, zijn thans in Juni voor drie kwart alle fundeeringen gelegd en zijn in een aantal woningen trappen en kozijnen gesteld.

Onzerzijds wagen we de veronderstelling, dat bij uitvoering in baksteenbouw het geheel zeker zoo ver zou zijn gevorderd als nu de betonbouw. Het gaat echter bij betonbouw niet alleen om snelheid, en waar deze geheele bouw als een groot proefveld is te beschouwen zullen we gaarne de verdere resultaten afwachten.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Deel je favoriete zomerhitje…

Nu er van allerlei activiteiten in Betondorp vanwege de hernieuwde coronamaatregelen niets terecht lijkt te komen, komt Betondorp Live! met een leuk initiatief: deel je leukste zomerhitje met elkaar op de website van Betondorp Live! Klik hier om je favoriete nummer op te geven. Sandra Oostenberg deelde alvast haar favoriete nummer: Vacaciones! Dan hebben we toch nog een beetje een vakantiegevoel…!

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Schreeuwend gemis Supermarkt Betondorp

Andy Knijpinga is er in geslaagd via AT5 het grote publiek op de hoogte te stellen van de treurige situatie dat in Betondorp geen enkele supermarkt meer te vinden is. Andy, die door de zender als wijkondersteuner wordt gepresenteerd, geeft in de rapportage aan hoe belangrijk de sociale functie van een buurtsupermarkt is. Hij ziet de situatie vooral als een uitdaging voor de gemeente. Andere buurtbewoners zijn minder subtiel en spreken ronduit van een schande. De gemeente op haar beurt geeft aan hier niets aan te willen of kunnen doen en een en ander aan de vrije markt over te willen laten. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Zie hieronder de rapportage.

Andy roept de gemeente nadrukkelijk op om actie te ondernemen. Er wonen in Betondorp veel mensen die al dan niet door ouderdom slecht ter been zijn en niet voor de dagelijkse boodschappen helemaal naar het Christiaan Huygensplein of naar Diemen kunnen gaan. Intussen staan de winkelpanden in Betondorp leeg of worden door anti-kraak bezet. Om de bewoners alleen aan de vrije markt over te leveren lijkt een beetje al te kort door de bocht vanuit de verantwoordelijkheden die een gemeente voor haar oudere en meer hulpbehoevende inwoners heeft.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Ooievaar nestelt op toren Heiligen der Laatste Dagen

ooievaars

De ooievaar lijkt zijn nestplaats gevonden te hebben op de toren van de kerk van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Zaaiersweg. De kerk van de Heiligen der Laatste Dagen is een van de religieuze organisaties die meedoet aan de open dag voor religieuze instellingen die D.V. zondag 3 oktober 2021 wordt gehouden. Andere partijen vooralsnog zijn Betondorp Bloeit, de Blessed Trinity en de vereniging Al Maarif. Berichten volgen.

Categorieën
Geen categorie

Verdeling subsidie Betondorp

Momenteel verdeelt Stadsdeel Oost nog de subsidies voor diverse initiatieven in Betondorp, maar er zijn geluiden in de buurt te horen dat deze situatie op relatief korte termijn op zijn einde gaat komen en dat de subsidiegelden voortaan door welzijnsorganisatie Dynamo zullen worden verdeeld. Dat zou goed nieuws zijn voor Dynamo, die daarmee haar positie in de buurt verder verstevigt, maar minder gunstig voor organisaties die met Dynamo op minder goede voet zijn.

Overigens melden wij dit bericht op basis van onbevestigde bronnen, dus mogelijk is het niet Dynamo of zelfs een andere kandidaat die de subsidiegelden in Betondorp gaat verdelen, maar blijft dit ook de komende jaren gewoon het Stadsdeel. Het gerucht was echter te interessant om niet als dusdanig te noemen. De subsidiemarkt in Betondorp lijkt sowieso volop in beweging, ook gezien de vele nieuwe activiteiten en initiatieven rond Andy Knijpinga. Zal Andy er in slagen ook een stuk van de subsidiekoek te bemachtigen? Wie ons beter kan inlichten is van harte welkom om informatie met ons te delen, via betondorp100@gmail.com.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Andy eert Peter R. de Vries voor inspiratiebron De Bron

Andy Knijpinga, die de laatste maanden zo actief is in Betondorp met het uitrollen van diverse organisatievormen, waaronder een politieke partij, spreekt zich op het plein van PKN-kerk De Bron (voormalige Emmakerk) uit in verband met de moord op Peter R. de Vries.

Andy stelt zich volledig beschikbaar voor sociaal zwakkeren in de buurt en spreekt zich uit tegen de harde misdaad. Andy hoopt op een groepering die het werk van Peter R. de Vries zal voortzetten in wat voor vorm dan ook en zal uit eerbetoon Carré bezoeken, waar het stoffelijk overschot van de vermoorde voormalig journalist voor het publiek vandaag tot 20 uur te bezoeken is.

Andy is een getrouw kerkganger en hoopt ter inspiratie met zijn moeder voorlopig De Bron iedere week te bezoeken.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis tot 1924

De naam Betondorp

Iedereen kent het verhaal dat het huidige Betondorp ooit Tuindorp Watergraafsmeer heette en dat de naam Betondorp pas een latere uitvinding is, van Amsterdammers die er kwamen wonen. Maar hoe zit het nu werkelijk?

De term ´betondorp´ is uit Duitsland afkomstig. In Hamburg en Bremen ontstaan aan de rand van de stad dorpen die geheel uit beton worden opgetrokken. Het begrip krijgt ook in Nederland bekendheid wanneer de Rotterdamse Heykoop, die ter oriëntatie in Duitsland is wezen kijken, de term gebruikt voor woningen die in de Hillepolder in Rotterdam Zuid worden gebouwd: Bloemhof.

Al in april 1921 wordt in Het Vaderland aangekondigd dat in de Watergraafsmeer ook een betondorp zal verschijnen. De term ‘betondorp’ wordt dus al vanaf het begin gebruikt, naast Tuindorp Watergraafsmeer. Het duurt ook maar een paar jaar voordat de term dermate ingeburgerd is dat het woord met een hoofdletter geschreven wordt: Betondorp als eigen naam en niet langer ‘een betondorp’ als soortnaam met lidwoord.

Dat gaat via de semi-naam ‘het Amsterdamsch betondorp’, ca. 1923, en Betondorp Watergraafsmeer, de officiële gemeentelijke term vanaf 1924, tot uiteindelijk Betondorp, vanaf mei 1924. Vanwege het feit dat er echter nu twee namen tegelijkertijd functioneren, besluiten B&W in 1926 de wijk voortaan toch Tuindorp Watergraafsmeer te gaan noemen.

De term Tuindorp Watergraafsmeer, geliefd bij een deel van de bevolking, houdt het naast Betondorp nog zeer lang uit. Dat komt ook door de voetbalvereniging Tuindorp Watergraafsmeer (TWM). Deze club fuseert in 1971 met S.M.C. tot de Tuindorp Watergraafsmeer Combinatie (TWMC) en in 1974 deze naam kwijtraakte bij de fusie met A.S.V.K. tot Voorland. Daarnaast is er zelfs vandaag de dag ook nog altijd sprake van een huurdersvereniging Tuindorp Watergraafsmeer. Vandaag de dag wordt door de Amsterdamse overheid voor zover bekend echter alleen nog de term Betondorp gebruikt.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

De Brink op zaterdag voor hele seizoen afgelast

In verband met verscherpte coronamaatregelen heeft Betondorp Live! besloten voor het gehele seizoen 2021 ook het evenement De Brink op zaterdag af te lasten. Eerder was nog sprake dat de activiteiten in augustus weer zouden worden opgepakt.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Buurtcamping definitief afgelast

De Buurtcamping Betondorp, dat vandaag zou beginnen, gaat dit jaar niet door. Dit heeft te maken met de verscherpte coronamaatregelen. Buurtcamping Betondorp hoopt volgend jaar weer een Buurtcamping te organiseren. Het is buitengewoon jammer dat na zoveel voorbereiding dit evenement op het laatste moment toch niet doorgaat. Alle deelnemers en organisatoren sterkte gewenst.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Andy in Den Haag

Wat doet Andy Knijpinga hier in Den Haag, en wel op het Binnenhof? We hopen er binnenkort meer over te horen…