100 jaar Betondorp

We hebben deze website gratis ter overname aangeboden aan Dynamo en Stadsdeel Oost, om deze te gebruiken voor nieuwsberichten over 100 jaar Betondorp. Helaas zien zij zich niet genoodzaakt om op ons aanbod in te gaan.

Omdat er verder nog geen website georganiseerd is door beide coördinerende partijen voor zover ons bekend, zullen we deze website in 2024 op eigen kosten in de lucht houden. Er staat tenslotte een mooi stuk geschiedenis op, en mocht het de stadsdeel- en de welzijnsorganisatie niet lukken alsnog een goede website te lanceren, dan blijft het aanbod staan deze website te gebruiken. Na 2024 zullen wij de website sluiten.

Nieuwsberichten zijn tot dan altijd welkom en zullen in principe geplaatst worden, zij het niet anoniem. Daarbij is het goed dat de mensen die op minder goede voet met Stadsdeel en welzijnsorganisatie staan, ook de gelegenheid hebben zich te uiten. Het zou mooi zijn wanneer Betondorp zich na 100 jaar zou ontworstelen aan de bevoogdende invloed van beide instellingen, die te lang een verlammende invloed hebben gehad op ieder particulier initiatief. Maar misschien is dat ook nu nog steeds vooral toekomstmuziek.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *