Categorieën
Geen categorie

Nummer 14…

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Ook weer niks

Kraaienknip-politiek van B. en W.

Uit De Tribune, 15 mei 1924

In de nabijheid van Diemerbrug is een nieuwe buurt in opkomst, waar al heel wat menschen wonen, wier aantal zich snel uitbreidt, niet alleen op de natuurlijke wijze, maar ook doordat er af en toe een nieuw streekje huizen klaar komt, die dan dadelijk worden betrokken, al is deze hele buurt wat bestrating enz. betreft, nog een woestenij.

Onder de talrijke grieven die dit vrij ver van de stad gelegen nieuwe stadsdeel al heeft, nijpt vooral het gebrek aan behoorlijke verkeersgelegenheid. Daar gaat B. en W. nu in voorzien, helaas op een manier die in niets voorziet. Ze gaan n.l. een nieuw kraaienknip-lijntje instellen, doch ze kiest daarvoor een route welke al een particulier busje rijdt, n.l. Diemerbrug-Tulpplein.

Wat B. en W. hier voorstellen, brengt de bewoners van het Betondorp in den letterlijken zin van het woord niets verder.

Er rijdt al een particuliere bus op dit traject. Een half uur dienst en op Zaterdag en Zondag om de 20 minuten. Weliswaar kost zo’n ritje 15 cent, maar wat de gemeente zal laten betalen, staat nog niet vast.

Bovendien is de weg waarlangs de bus moet rijden, voor dit doel in elk opzicht ongeschikt. Twee voertuigen kunnen elkaar nauwelijks passeeren. En het gevaarlijke is nog dat bij het minste geringste de but óf de Keulsche vaart inrijdt óf aan den anderen kant van de dijk afzwiept!

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Nieuwe supermarkt in Betondorp

Nadat vorig jaar buurtpoliticus Andy Knijpinga er al in slaagde de aandacht van de Amsterdamse media te vestigen op de voor oudere mensen zonder auto dramatische afwezigheid van een supermarkt in Betondorp, is het bericht naar buiten gekomen dat op Brinkstraat 25 vanaf januari 2022 weer een supermarkt zal worden geopend. De laatste supermarkt sloot vanwege gezondheidsproblemen van de eigenaar Marcel Oosterwaal een jaar geleden de deuren. De nieuwe supermarkt gaat Foodshop Kings and Queens heten.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Partij van de Dialoog aangemeld

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bekend Betondorper Andy Knijpinga heeft zijn Partij van de Dialoog inmiddels aangemeld bij de Gemeente Amsterdam. Eerder nam Knijpinga al met de Partij van de Dialoog deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Dit leverde voor de raadsperiode 2014-2018 slechts 149 stemmen (0,21%) op en daarmee geen raadszetel. Mogelijk is Knijpinga ditmaal succesvoller, aangezien in 2014 sprake was van een scheuring in de partij vlak voor de verkiezingen, wat de uitslag uiteraard niet ten goede kwam. Hoe dit ook zij: wij wensen Andy een succesvolle verkiezingsuitslag en blijven de gebeurtenissen rond deze bijzondere Betondorper op de voet volgen.