Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Zelf keramiek maken met Anikó Hekmat

Buurtgenote Anikó Hekmat is kunstenares en werkt met keramiek. Vanaf heden is het ook mogelijk zelf cursussen te volgen die Anikó op haar zolder geeft. Heb je belangstelling? Stuur dan even een mailtje. Neem ook alvast even een kijkje op de Instagram-pagina van Anikó.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Stolpersteine in Betondorp

Weet iemand of er Stolpersteine in Betondorp liggen? Stolpersteine zijn kleine bronzen herdenkingssteentjes ter herdenking aan de vermoorde Joodse inwoners in de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege de lange wachtlijsten worden Stolpersteine tegenwoordig ook in Amsterdam gemaakt. Zie hierover een artikel op Oost Online. Wil je zelf ook een Stolperstein laten plaatsen voor een vermoorde Joodse buurtbewoner? Neem dan even contact met me op, schravendeel.r@gmail.com, dan kan ik je daarbij helpen.

Onderstaande afbeelding komt van Oost Online: het plaatsen van Stolpersteine in de Indische Buurt.

Categorieën
Geen categorie

Uit het fotoalbum van Annie du Croq

Van Annie du Croq ontvingen wij haar volledige foto-collectie van het feest van Betondorp 90 jaar. Af en toe zullen wij een foto uit die collectie presenteren als inspiratie voor de viering van de 100 jaar. Kern is wel het open podium, waarop iedere Betondorper zijn of haar kunsten kan vertonen.

Dweilorkest op de Brink
Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Huismussen in Betondorp

Huismussen in Betondorp. Brinkbewoners Naomi en Eugene hebben op hun site Betondorp Live! een leuk stukje over de huismus geplaatst. Vroeger, toen de paarden nog door de straten liepen, waren er meer dan nu…

Neem er gauw een kijkje

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Siggy overleden

Niet alleen Annie du Croq overleed onlangs, ook bekende Betondorper Siggy van ’t Land verwisselde onlangs het tijdelijke met het eeuwige. Het Parool wijdde in een artikel ruim aandacht aan de kleurrijke figuur uit de Veeteeltstraat, die overleden op de bank werd aangetroffen nadat op dezelfde dag zijn aangereden lievelingspoes dood voor zijn voordeur werd gelegd.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Vlag van Betondorp

We kregen van Participatie Betondorp de toestemming onderstaande vlag van Betondorp te vertonen op de website. Wij doen dit met plezier en dankbaarheid.

De vlag is ook aan te schaffen voor 32 euro bij Participatie Betondorp, Tuinbouwstraat 98. Dan krijg je hem in formaat 70×100 cm.

Categorieën
Boeken over Betondorp

Nieuw boek Betondorp Bibliotheek

Wij kregen een nieuw boek binnen in de Betondorp Bibliotheek: boeken over Betondorp, over Betondorpers of van schrijvers die in Betondorp woonden. Jan Mens werd in de Kinkerbuurt geboren, maar woonde bijna zijn hele leven in Betondorp. Het was in Betondorp dat hij zijn beroemde prijswinnende roman Mensen zonder Geld schreef, die – met als corrector vriend en mentor Theo Thijssen – in 1938 de Kosmos-eerstelingenprijs won. Mens kon het bedrag als steuntrekker goed gebruiken en het was het begin van een schrijverscarriere die 30 jaar zou duren, tot de dood van Jan Mens in 1967. Begin jaren zestig was hij zelfs de best verkopende schrijver van Nederland.

In de omnibus hierboven zijn drie andere werken van Jan Mens opgenomen: De gouden Reael (1940), Koen (1941) en De witte vrouw (1952). Deze omnibus werd in 1957 uitgegeven door de Arbeiderspers. Het boek zal worden opgenomen in de Betondorp Bibliotheek, waar we nog geen lokatie voor gevonden hebben.

Mogelijk komt hij ooit in het Brinkhuis terecht. Dat is in ieder geval onze wens.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Annie du Croq overleden

Vanochtend bereikte ons het bericht dat op 18 maart 2021 Annie du Croq overleed in de Zorgherberg, het voormalige Willem Dreeshuis. Annie was daar opgenomen met een ongeneselijke ziekte. Annie du Croq was een bekende Betondorpster en was de initiator van het monument van Joodse Betondorp. Zij was de dochter van een van de grootste verzetsstrijders van Amsterdam, Hein Feller. Annie werd 76 jaar. Hieronder Annie tijdens de feesten ter gelegenheid van 90 jaar Betondorp, waar zij een belangrijke rol in speelde en die het voorbeeld zijn voor Betondorp 100 jaar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U kunt uw condoleance kwijt in het condoleanceregister. Klik hier…

U kunt hieronder lezen over Hein Feller.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis tot 1924

Het uitbreidingsplan Watergraafsmeer

Onder de dreiging van annexatie door de Gemeente Amsterdam, brengt de Gemeente Watergraafsmeer onder leiding van burgemeester de Wit in 1906 onderstaand uitbreidingsplan uit. De bedoeling is om op termijn maar liefst 200.000 inwoners in het voormalige Diemermeer te gaan huisvesten.

Zoals te zien zijn begraafplaats en renbaan opgenomen en ook Roosenburgh staat op deze kaart vermeld. Omgeving Betondorp ziet het volstrekt anders uit dan vandaag de dag.

In 1907 wordt het plan door de Watergraafmeerse gemeenteraad aangenomen en wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden van wat Tuindorp Watergraafsmeer zal gaan heten. Er komt vanwege het invallen van de Eerste Wereldoorlog weinig van terecht. En op 31 december 1920 zijn alle plannen van de Gemeente Watergraafsmeer ten einde. De gemeente wordt opgeheven en geannexeerd door de Gemeente Amsterdam.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis tot 1924

De renbaan

In 1898 wordt achter Oud-Rozenburg een renbaan aangelegd door een aantal liefhebbers van de paardensport. De baan is 850 meter lang en 16 meter breed. Eerder was dit terrein gelegen achter het Rijksmuseum, maar daar was de ruimte nodig om te bouwen. Een tijdje lag een en ander stil omdat het geld ontbrak, maar de exploitant heeft nu zelf in de buidel getast en de renbaan ligt er. Volgens berichten in het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage is het een schilderachtige omgeving waarin de renbaan zich bevindt. De renbaan is hieronder te bekijken op een kaart van ca. 1900. Afbeeldingen konden we niet vinden.

De baan is overigens niet alleen geschikt voor paardensport. Ook wielerwedstrijden worden er georganiseerd, zoals blijkt uit onderstaand bericht uit 1898.

Er wordt veel geadverteerd voor dit wielergebeuren. Vooral van de wedstrijden op home-trainers wordt veel verwacht in de pers. In het buitenland, en met name in Londen, hebben dergelijke wedstrijden veel succes.

Maar ook de liefhebbers van de paardensport komen aan hun trekken, zoals uit onderstaande advertentie blijkt.

Ook voetbal wordt vanaf 1898 gespeeld op dit terrein; vermoedelijk binnen de ring, zoals blijkt uit dit bericht uit de Telegraaf van 4 november 1898.

De Amsterdamsche Vereeniging ter Bevordering van Jacht- en Terreinrijden op haar beurt organiseert er in 1899 een concours hippique. Ook wordt er cricket gespeeld, rugby, starten er ballonvaarten en worden vliegproeven met een vliegmachine gehouden.

Spektakel is in 1900 het optreden van het circus Barnum en Bailey. De zware circuswagens zakken weg in de modder en het sportterrein raakt dermate beschadigd dat de pachter een het circus een proces aandoet. Wij nemen een vermakelijk artikel hierover uit de Leeuwarder Courant van 5 mei 1902 over.

Wij hebben onlangs nog al gelachen bij de pleidooien, gehouden in het civiele geding Augustinus em van Exter contra Barnim en Bailey. Het verblijf van het groote Amerikaansche circus heeft hier tot verscheidene processen aanleiding gegeven. De enorme wagens hebben het terrein van `Oud Roosenburgh´ in de Watergraafsmeer, waar zij stonden, zoo bedorven, dat de pachter Barnum en Bailey om schadevergoeding heeft aangesproken. De gevaarten zakten dan ook gewoonweg in het zachte, vette weiland weg, en slechts met de vereenigde krachten van een zestiental paarden en een olifant konden de wagens weer losgetrokken worden. Hoe een land, waar anders wedrennen gehouden werden, er dan uitziet, is te begrijpen. Men zou er alleen nog wedrennen met hindernissen hebben kunnen houden.

Als ik het wel heb is dit geding nog niet bepleit. Dat van Augustinus c.s. betrof een weg door hen aangelegd om vlugger aan het circus te komen dan langs de Watergraafsmeer mogelijk wa. De hoofdingang van `Oud Roosenburg´ is in de Watergraafsmeer, de hooge weg daar is echter niet zeer breed, de Gooischse Stoomtram rijdt er ook, de spoorwegbaan van Rijnspoorstation naar Centraal station kruist den weg; men kan er dus nog al eenige moeilijkheden ontmoeten. Nu had Augustinus c.s. bedacht over de weilanden achter ‘Oud Roosenburg’ een weg te maken tot aan de Weesperzijde. Daar had men ruim baan: daar kon men komen per as of per vaartuig, enfin, de ondernemers stelden zich daar, veel van voor. Men zou den weg over het land heel breed maken, er zouden plaatsen verpacht worden aan kramen en tenten met eet- en drinkwaren. Het zou daar een halve kermis worden. Maar Augustinus c.s. vergaten één ding. Wel contracteerden zij met den pachter van ‘Oud Roosenburgh’ dat zij hun weg in verbinding mochten brengen met zijn terrein, maar zij contracteerden niet met Barnum en Bailey, dat die de menschen dan op het terrein van het circus zouden toelaten, dat zij daar een kas met een toegang zouden maken. En toen nu Barnum en Bailey gearriveerd waren en Amsterdam en omstreken er heenstroomde, toen honderden menschen een dubbeltje betaalden om langs den nieuwen weg naar het circus te komen, toen stootten zij bij ‘Oud Roosenburgh’ hun neus. Op de plek waar zij binnen wilden gaan stonden de groote wagens, en eenige knechts, die hen terugwezen. De teleurgestelden waren natuurlijk boos en liepen naar de kranten. De ochtendbladen namen de klachten op en niemand waagde zich meer aan den weg van Augustinus c.s. En hoewel deze met Barnum en Bailey een schikking hadden getroffen, waardoor langs hun weg het circus toch bereikt kon worden, de bezoekers vonden het veiliger den hoofdingang te kiezen. Zoo beurden Augustinus en Co. slechts f 500. Zij beweren dat alleen huur en aanleg van den weg wel f 3000 hebben gekost, zij verzekeren dat al die kramen en tenten, welke langs den weg hadden kunnen komen hen grof betaald zouden hebben, en zoo vroegen zij een schadevergoeding van f 10,500, waarvoor zij beslag lieten leggen op geld door Barnum en Bailey bij de Amsterdamsche Bank gestort.

En toen aan het procedeeren. Het zal u echter wel bekend zijn dat het burgerlijk recht in Nederland niet vliegensvlug is. In September 1901 waren Barnum en Bailey in Amsterdam; vóór hun vertrek zijn zij om schadevergoeding aangesproken; in kort geding werd beslag gelegd op hun gelden, want als zij eenmaal over de grenzen waren, zou er niet veel meer te halen zijn. Toen is de eisch ingesteld en heeft de tegenpartij geantwoord, daarop is van repliek en van dupliek gediend en eindelijk is in April 1902 in de zaak gepleit. Op 23 Mei zal vonnis worden gewezen. Dan kan men in hooger beroep gaan, dat wordt vóór de vakantie natuurlijk niet mee aanhanging gemaakt – de heeren Augustinus, van Exter en Co., zullen nog heel wat geduld moeten oefenen voordat zij de baten van hun zwoegen zien… als zij ooit baten genieten.

In het Uitbreidingsplan van de Watergraafsmeer van 1906 behoudt het sportterrein bij Oud Roosenburgh haar plaats. Dit uitbreidingsplan zal nooit gerealiseerd worden en het gaat inmiddels commercieel wat minder goed met het terrein. Als in 1907 Oud Roosenburgh verkocht wordt, vraagt iedereen zich af hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen.

Het terrein wordt in februari 1908 te huur aangeboden, blijkbaar door de onderneming die het complex heeft opgekocht, Maatschappij Volharding.

Of de huur nu te hoog is of het terrein inmiddels te ver afgelegen vergeleken met andere sportterreinen van Amsterdam en omstreken: maanden lang wordt een en ander blijkbaar tevergeefs aangeboden. Uiteindelijk is het voetbalclub R.A.P. die in december 1908 bekend maakt de terreinen te gaan huren en verder als voetbalterreinen te gebruiken.

Op 12 april 1909 wordt er zelfs een wedstrijd Nederland – Engeland gespeeld. Deze wordt met 0-4 verloren. Hieronder een foto van de toeschouwers van die wedstrijd.

Ook op 17 april 1911 speelt het Nederlands elftal nog een keer op Oud Roosenburgh tegen Engeland. Dit keer verliest Nederland met 0-1.

Rond 1910 worden steeds meer sport- en met name voetbalterreinen aangelegd in de Watergraafsmeer. Men verneemt weinig meer van Oud Roosenburgh – R.A.P. schijnt het nog een keer verlaten te hebben maar weer te zijn teruggekeerd – en na 1914 zal het terrein worden gesloopt om op termijn te worden opgenomen in de Nieuwe Oosterbegraafplaats.