Categorieën
Geen categorie

Gezelligheid

Bovenstaande foto kregen we van Andy Knijpinga toegezonden.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1961-1970

Robbie Hartoch

Robert Gijsbertus Hartoch wordt in 1947 geboren en is in 1966, wanneer hij op 7 november een simultaanwedstrijd speelt in het Meerhuis aan de Brink, 19 jaar oud. Hartoch is uitgenodigd door de schaakvereniging WGM. Hij is zojuist tweede geworden op het wereldkampioenschap voor junioren in Barcelona. “Schaken is niet zo interessant,” zo meldt hij in een artikel in De Telegraaf. “Het is niet zo moeilijk ook. […] Ik heb, vooral in Nederland, zelden tegenstand van betekenis.”

Robbie Hartoch rechts

Helaas is niet bekend of de simultaanseance in het Meerhuis Hartoch op andere gedachten heeft weten te brengen. Wel is bekend dat Hartoch zijn hele leven van het schaken heeft kunnen leven, onder andere als schaakcorrespondent voor het Parool, en in 2009 op relatief jonge leeftijd van 62 jaar overlijdt. Hartoch droeg in zijn later leven de bijnaam “de Remisekoning”.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1961-1970

Meerhuis vangt regenslachtoffers op

Tokkies in het Meerhuis op de Brink

In de nacht van 9 op 10 december 1965 vindt in Amsterdam een dermate zware regenval plaats dat een aantal woningen niet meer te gebruiken is. Het Meerhuis op de Brink – ook wel bekend als het Verenigingsgebouw – wordt ingezet om slachtoffers op te vangen en slaapruimte te bieden. In totaal moeten 25 Amsterdammers hun woningen verlaten. Het 25-tal wordt grotendeels gevormd uit de familie Tokkie uit de Kattenburgertussenstraat, bestaande uit man en vrouw en 11 kinderen. Ook bewoners uit de Linnaeusdwarsstraat en de Boomstraat in de Jordaan zien zich gedwongen door de wateroverlast hun woningen te verlaten.

Het Meerhuis wordt al enige tijd gebruikt als opvangcentrum bij calamiteiten. Zo wordt er in augustus 1965 het gezin Raatgever van de Bilderdijkkade opgevangen, waarvan het huis is afgebrand doordat het vijfjarig dochtertje de brandende oliekachel omstoot. In januari 1965 trekken drie gezinnen, die bij de brand op Spuistraat 240 dakloos zijn geworden, in op de bovenverdieping van het verenigingsgebouw op de Brink. In maart 1963 worden een deel van de twaalf gezinnen (in totaal 53 mensen) opgevangen, die hun bouwvallige huizen in de Borgerstraat noodgedwongen moeten verlaten.

De onderafdeling calamiteiten van de Gemeentelijke Sociale Dienst, in de volksmond wel de rampendienst genoemd, is verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers van noodsituaties. De rampendienst werd opgericht naar aanleiding van de instorting van een flatgebouw aan de Vijzelstraat in 1956. Er kunnen ongeveer 50 mensen gehuisvest worden in het Meerhuis.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1961-1970

Boer Koekoek

Ondanks het feit dat Betondorp ook wel het Landbouwkwartier genoemd wordt, verkrijgt boer Koekoek, die in maart 1966 aan de verkiezingen meedoet, er weinig aanhang. Het percentage Boerenpartij-stemmers is in Betondorp zelfs het laagste van heel Amsterdam: 5,3% van de stemmen.

Categorieën
Nieuws Nieuws en interviews

Andy Knijpinga treedt toe tot team website Betondorp100

Andy staat voor verbinding in de buurt

Tot mijn grote vreugde is Andy Knijpinga toegetreden tot de kerngroep van deze website. Andy woont in Betondorp in de Veeteeltstraat en is via Stichting Maatwerk actief in de buurt. Ook is Andy actief met zijn eigen Partij van de Dialoog. Ik verheug me op de samenwerking met Andy.

Rogier Schravendeel

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1961-1970

Tuindorp Watergraafsmeer in plaats van Betondorp

J.C. Compaan krijgt op 12 januari 1966 ruimte voor een ingezonden stukje in het Algemeen Handelsblad.

Tuindorp Watergraafsmeer

In uw rubriek : Onder de Keizerskroon” van 8 dezer worden enige opmerkingen gemaakt over het lang blijven hangen van reeds lang afgeschafte of verouderde namen van straten, buurten enz. De in bedoelde rubriek gegeven voorbeelden kunnen nog wel worden aangevuld. Het Tuindorp Watergraafsmeer bijv. wordt door ontelbaar velen, ook onlangs nog duur uw blad, nog steeds aangeduid met de lelijke naam “Betondorp”. Deze naam is echter reeds enige tientallen jaren geleden afgeschaft. Het indertijd bestaande plan om hier betonnen huizen te bouwen is slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd en de toen gebouwde betonnen huizen vormen slechts een klein gedeelte van het tegenwoordige Tuindorp Watergraafsmeer.

Merkwaardig is dat zelfs sommige gemeentelijke instanties nog steeds de volkomen onjuiste benaming “Betondorp” blijven hanteren.

J.C. COMPAAN

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1961-1970

Apotheek sluit de deuren

In Betondorp is de consternatie groot wanneer in februari 1966 de enige apotheek, de Landbouwapotheek, aankondigt de deuren te gaan sluiten. Dit heeft te maken met nieuwe wetgeving op het gebied van inrichting van apotheken: voortaan heeft een apotheek maar liefst zeven verschillende af te scheiden ruimtes nodig. Dit is veel te duur voor de bestaande apotheek in verhouding tot het geringe aantal gebruikers: Betondorp kent dan ongeveer 4.000 bewoners.

De apotheek heeft het zo lang vol weten te houden omdat een groot aantal personen uit Diemen er gebruik van maakte. In Diemen is echter de bestaande apotheek nu wel uitgebreid en van alle moderne gemakken voorzien. Dat betekent dat de Landbouwapotheek zich niet langer weet te handhaven. Op het adres blijft het voorlopig nog wel mogelijk enkele uren per dag medicijnen op te halen.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1961-1970

Te oud voor Ajax

Op een instuif van Ajax in mei 1966 vraagt een verslaggever aan de jeugdtrainer van Ajax, Piet Koekebakker, waarom dit nieuwe evenement – waar 180 jonge voetballers uit het hele land op afkomen – voor de eerste keer is georganiseerd.

“We hebben geen achterland meer,” geeft Koekebakker als antwoord. “Betondorp is te oud geworden. We zullen het straks van de Bijlmermeer moeten hebben.”

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1951-1960 Geschiedenis 1961-1970

Valsheid in geschrifte

Uit De Tijd, 25 mei 1967

Boete (f250) voor kapelaan en penningmeester

AMSTERDAM, 25 mei – De rechtbank heeft de 41-jarige kapelaan W.F. van der K. uit Alkmaar wegens valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, veroordeeld tot f 250,- boete subs. 25 dagen hechtenis. Tot dezelfde straf en voor hetzelfde feit werd de 41-jarige penningmeester van de katholieke vakantieschool “Licht en lucht”, J. van de H. uit Amsterdam veroordeeld.

De kapelaan was van 1958 tot 1963 in de “Christus Koning” parochie in Betondorp geestelijk adviseur en directeur van de vakantieschool geweest. In die periode had hij de exploitatierekeningen mede ondertekend, wetende dat daarin voorkomende gegevens niet juist waren. De penningmeester had uitgaven vermeld die niet waren gedaan en de opbrengst van collecten lager geboekt dan zijn waren geweest. Het oogmerk voor deze valse boekingen was geweest het verkrijgen van een grotere subsidie van de centrale bond van katholieke vakantiescholen en de gemeente Amsterdam. Dit bleek echter zinloos te zijn geweest. Tegen de kapelaan was een boete van f 200 plus twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en tegen de penningmeester een boete van f 100 en een maand voorwaardelijk geëist.

Categorieën
Geen categorie

Wedstrijd – 1

Wie kent alle plekjes in Betondorp? We houden een wedstrijd. De winnaar krijgt een bon van 100 euro om te eten en drinken in Eetcafé De Avonden. Geef bij de reacties je antwoord. De eerste die het antwoord goed heeft, krijgt een punt. Wie de meeste antwoorden goed heeft aan het eind van de wedstrijd, krijgt de bon. Bij een eventuele gelijke stand wordt de bon verloot.

De eerste opgave vind je hieronder. Nog niet zo moeilijk. Waar is dit?