Programma

Wie heeft ideeën over het programma van Betondorp 100 jaar?

Tot nu toe kregen we de volgende ideeën binnen.

Aanleggen anecdoteverzameling Johan Cruyff door Betondorpers

Appel happen

Benoeming Beste Buur Betondorp

Blikken gooien

Buurtmuseum Betondorp

Extra bloembakken

Fanfare optocht

Feestverlichting langs de Middenweg

Filmavond

Grabbelton

Henna verven

Jeu des boules

Kleur- en tekenwedstrijd

Live Muziek

Loterij

Open maaltijd

Open podium

Pinata maken

Rad van Fortuin

Reparatie van het carillion

Rommelmarkt

Schminken

Spelletjes wedstrijden kampioenschap van Betondorp (schaken, dammen, etc.)

Spijker poepen

Springkussenkasteel

Ton met zijn accordeon

Vishengelen

Watertoer: met emmers, sponzen etc. water overbrengen

Workshops