De afronding van de Brink

Van Hamersveld

De bouw door de Gemeente van een openbare leeszaal en een verenigingsgebouw aan de Brink in Betondorp zijn in 1925 geen vanzelfsprekendheid. Een zestal raadsleden, waaronder de katholieken Ferdinand Wierdels en Alexander van Hamersveld, de Christelijk-Historische Andrianus Rutger Ophorst en W.J. Carels van de Middenstandspartij, dient namelijk een voorstel in om bebouwing van de Brink door particulieren toe te staan, in plaats door de Gemeente of door woningbouwverenigingen. Dit zou ongetwijfeld gunstig voor de gemeentelijke schatkist zijn. De Gemeente heeft al aangegeven het programma rond de Brink niet te kunnen bouwen met het toegestane regeringsvoorschot. Zou dan niet bezuinigd kunnen worden wat betreft de beoogde openbare leeszaal en het beoogde verenigingsgebouw?

Weliswaar beweren B&W dat het verenigingsgebouw per jaar 2.000 gulden op gaat leveren en de openbare leeszaal 1.700 gulden, maar waar is dat op gebaseerd? En waarom moet de Gemeente nog meer middenstanderswoningen rond de Brink bouwen, terwijl elders in de stad juist dat soort woningen leeg staan? Beter zou zijn de bebouwing van de gronden rond de Brink door particulieren te laten geschieden, terwijl er dan een reservering gemaakt zou kunnen worden voor openbare gebouwen.

Monne de Miranda

Er volgt een bijdrage van de gezondheidscommissie. Die is van oordeel dat 9 van de 10 systemen toegepast in de betonbouw, op financieel gebied hebben gefaald: de kosten in beton zijn hoger dan de gebruikelijke bouwkosten. Daarom adviseert zij baksteenbouw. De directeur van de Woningdienst is het hier inmiddels niet mee eens. Beton is zeker niet duurder in de aanleg.

Wethouder De Miranda houdt het voorstel de Brink door de Gemeente te laten afbouwen overeind. Er is nu eenmaal sprake van een architectonisch plan, een geheel, en dat moet men nu niet vanwege het particuliere initiatief van een twintigtal woninkjes – De Mirande spreekt zich overigens nadrukkelijk en bewust niet tegen particuliere bouw uit – torpederen. Wel is het waar dat baksteen momenteel veel goedkoper is dan destijds. De kwestie of er een Openbare Leeszaal en dat soort voorzieningen moeten komen, is geen kwestie, want wil men bewoners houden in dergelijke dorpen, dan moet men er voor zorgen dat het wonen door het stichten van dergelijke voorzieningen ook aantrekkelijk is. Daarbij is de begroting met de verwachte exploitatieopbrengst kloppend.

Na het welsprekend betoog van De Miranda wordt er gestemd. Het tegenvoorstel van de indieners wordt met een ruime meerderheid verworpen en het voorstel van B & W aangenomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *