Categorieën
Geen categorie

Tweede supermarkt komt er voorlopig niet

Een jaar geleden werden we verrast door de heropening van een supermarkt in Betondorp. De wens van bewoners om ook een tweede supermarkt op de Brink, in de locatie van de voormalige A-markt, te doen openen, zal voorlopig niet gehonoreerd worden. Dit komt omdat Ymere een dermate hoog huur bedrag voor de locatie vraagt, dat het houden van een supermarkt niet rendabel is. Stadsdeel Oost is op zijn beurt niet bereid geld bij te leggen om een en ander voor de bewoners te subsidiëren. Een patstelling dus, en ten voordele van Serton Records, die voorlopig in de ruimte van de voormalige A-markt lijkt te kunnen blijven. Een en ander wordt geillustreerd door een bericht van AT5 hieronder, ter gelegenheid van een bezoek van de nieuwe stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer, hieronder in gesprek met Andy Knijpinga van de Partij van de Dialoog.

Klik hier voor bericht op AT5…

Het lijkt overigens weinig realistisch te verwachten dat Betondorp maar liefst twee supermarkten rendabel kan laten draaien. Er wonen maar om en nabij 3.000 bewoners in het dorp en het zal de enige supermarkt Foodshop Kings and Queens op de Brinkstraat 25 genoeg moeite kosten om overeind te blijven. Dit terwijl het assortiment beperkt is; wellicht te beperkt voor de behoefte van de Betondorpers. Intussen wil de Brink Foodmarket ook nog niet voldoende op gang komen. De vier kramen staan vaak wat verlaten op het plein. Initiatiefnemer Eugene Weusten is trots op het resultaat, maar geeft toe dat de aantrekkingskracht van de markt te gering is om bezoekers van buiten te trekken of de Brink dermate aantrekkelijk te maken dat ondernemers zich er weer willen vestigen.

Eugene Weusten

Wellicht zou een oplossing kunnen zijn ook het buurtje aan de overkant, rond Anfield Road, als afzetgebied van een supermarkt. Dit zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden door het helpen van Foodshop Kings and Queens deze doelgroep aan de overzijde van de Middenweg te bereiken. Indien dit zou lukken is het wel de vraag in hoeverre het huidige pand aan de Brinkstraat voldoende groot is om een wat meer uitgebreid assortiment te gaan voeren. Wellicht zou een nieuwe supermarktruimte ook aan de overkant, om en nabij Anfield Road gevonden kunnen worden.

Want het lijkt vooralsnog een illusie dat een supermarkt bereid gevonden kan worden om – naast de reeds bestaande supermarkt in de Brinkstraat – een vestiging op de Brink te openen. Daarom stel ik op deze website al enige tijd voor al dan niet bestemmingsplanmatig de Brink volledig te herzien, weliswaar binnen de bestaande contouren. Wat de Brink nodig heeft, is hoogwaardige horeca. Die zou bijvoorbeeld in de voormalige bibliotheek gevestigd kunnen worden. In de plint waar vroeger de A-markt zat zouden dan enige hoogwaardige winkels gevestigd kunnen worden. Een en ander zou gecombineerd moeten worden met een initiatief om de enorme massa’s buitenlandse toeristen waar Amsterdam nu eenmaal over beschikt, naar het architectonisch zo prachtige dorp te trekken, bijvoorbeeld door het bewust promoten van Engelstalige architectonische wandelingen.

Voor dit soort plannen is de steun van politiek en stadsdeel onontbeerlijk. Het is mij op het ogenblik niet zo helder wat de ideeën van politiek en stadsdeel zijn voor Betondorp, behalve het tegengaan van achterstellingen en armoede, en het bevriezen van het architectonisch beeld. Een ook de Partij van de Dialoog, de enige echte Betondorpse partij waar Andy Knijpinga en Rody Hofkamp zich de afgelopen verkiezingen voor inzetten, zwijgen als het graf wanneer het gaat om een toekomstvisie voor Betondorp. En dat is jammer. Er is veel moeite in de Partij van de Dialoog gestoken bij de gemeenteraadsverkiezingen en er hebben tussen de 150 en 200 mensen op gestemd. Jammer zou zijn wanneer we juist nu, nu het er om gaat een toekomstperspectief voor Betondorp op poten te zetten dat vanwege de viering in 2024 van 100 jaar Betondorp de wind in de zeilen heeft, een stille dood sterven.

Daarom eindigt dit stukje met een hartelijke oproep aan de Partij van de Dialoog en andere vooruitziende bewoners en organisaties van Betondorp zich samen te gaan buigen over een toekomstperspectief van Betondorp, een wijk die langzaam maar zeker aan het gentrificeren is, waar tegenwoordig weer kinderen spelen, kunstenaars actief zijn of worden en die alles in zich heeft een van de meest aantrekkelijke buurten van Amsterdam te worden. Maar er moet een visie zijn. En die is er nu niet. Moge dit stukje aan visievorming bijdragen. Want het moet maar eens klaar zijn met het pappen en nathouden. Deze buurt heeft perspectief! Maar dan moeten we samen wel out of de box durven denken.

Rogier Schravendeel

Categorieën
Geen categorie

Andy begeleidt Oekraïense vluchtelingen

Andy heeft nog maar net zijn Stichting Maatwerk opgegeven, of hij zet zich alweer actief in de buurt in voor Oekraïners. Hij doet dat via ANDY’S advies en bemiddelingsbureau.

Wij bewonderen Andy voor zijn onverminderde energie en inzet voor de buurt. Andy is een echte bruggenbouwer.

Categorieën
Geen categorie

Babbelochtend

Categorieën
Geen categorie

Wedstrijd – 2

Wie kent alle plekjes in Betondorp? We houden een wedstrijd. De winnaar krijgt een bon van 100 euro om te eten en drinken in Eetcafé De Avonden. Geef bij de reacties je antwoord. De eerste die het antwoord goed heeft, krijgt een punt. Wie de meeste antwoorden goed heeft aan het eind van de wedstrijd, krijgt de bon. Bij een eventuele gelijke stand wordt de bon verloot.

De tweede opgave vind je hieronder. Waar is dit?

Categorieën
Geen categorie

Een standbeeld voor Jan Mens

Hoe meer ik te weten kom over Betondorp, hoe meer ik me realiseer dat er maar één echte Betondorpse schrijver is. En dat is niet één van de broertjes van het Reve, maar Jan Mens. Mijn vraag nu is of iemand weet of Jan Mens ergens in de openbare ruimte met een standbeeld of een plaquette vereerd wordt in het dorp. Indien iemand hier iets over weet, graag bericht aan de redactie via schravendeel.r@gmail.com.

Categorieën
Geen categorie

Ingrid Wijnstoot treedt toe

We zijn blij met de inzet van Ingrid Wijnstoot voor onze website www.betondorp100.nl en wensen haar van harte welkom bij de club!

Categorieën
Geen categorie

Andy stopt met Stichting Maatwerk

Andy Knijpinga stopt met Stichting Maatwerk. Wel blijft hij voorlopig actief als adviseur, via Andy’s Advies en Bemiddelings Bureau, en blijft hij ook politiek bij Amsterdam Oost betrokken via de Partij van de Dialoog. Daarnaast zal de sympathieke buurtgenoot uit de Veeteeltstraat zich meer met Den Haag gaan bemoeien, maar zal hij zich ook op allerlei manieren blijven inzetten voor verbinding in de buurt.

Categorieën
Geen categorie

Knutselen en keuvelen

Buurtdominee Margrietha Reinders van Betondorp Bloeit organiseert aanstaande zondag 16 oktober 2022 om 14 uur weer Knutselen en keuvelen in het Brinkhuis: een creatieve samenkomst rond levensvragen. Iedereen van harte welkom.

Categorieën
Geen categorie

Gezelligheid

Bovenstaande foto kregen we van Andy Knijpinga toegezonden.

Categorieën
Geen categorie

Wedstrijd – 1

Wie kent alle plekjes in Betondorp? We houden een wedstrijd. De winnaar krijgt een bon van 100 euro om te eten en drinken in Eetcafé De Avonden. Geef bij de reacties je antwoord. De eerste die het antwoord goed heeft, krijgt een punt. Wie de meeste antwoorden goed heeft aan het eind van de wedstrijd, krijgt de bon. Bij een eventuele gelijke stand wordt de bon verloot.

De eerste opgave vind je hieronder. Nog niet zo moeilijk. Waar is dit?