De gevaarlijke Middenweg

Uit de Nieuwe Haarlemsche Courant van 20 november 1926

De gevaarlijke Middenweg

De bewonerscommissie “Watergraafsmeer” van de Algemeene Woningbouwvereeniging en de bewonerscommissie “Watergraafsmeer” van de woningbouwvereeniging “Eigen Haard”, alsmede het bestuur van de Vereeniging van huurders van gemeentewoningen “Het Betondorp”, hebben aan den gemeenteraad een adres verzonden, waarin zij de aandacht vestigen op den slechten toestand waarin de Middenweg verkeert, een toestand, die steeds slechter wordt. Naast de talrijke voetgangers zijn dagelijks honderden wielrijders, die wegens de slechte verbinding met de stad wel gedwongen zijn van het rijwiel gebruik te maken, aan gevaren blootgesteld. Gelukkig hebben zich nog geen ernstige ongevallen voorgedaan, doch de vrees is gegrond, dat zij in den winter onvermijdelijk zullen zijn. Men is er reeds toe overgegaan het rijwielpad (tusschen Hartveldsche brug en Kruislaan) op te heffen, om het rijden in twee richtingen op dit smalle pad tegen te gaan. Nochtans is hiermede geenerlei verbetering ingetreden, omdat nu de wielrijders, die naar de stad gaan, genoodzaakt zijn op de baan van de Gooische Stoomtram te rijden. Wanneer deze tram nadert, is de situatie hoogst precair en zijn de gevallen waarin men tusschen tram en voortsuizende auto’s rijdt geen zeldzaamheid. Ook de slechte bestrating van genoemde baan, niet slechter en niet beter trouwens dat die van den gehelen Middenweg, werkt er toe mede het gevaar te vergrooten. Bovendien ontbreekt juist aan die zijde van den weg de verlichting geheel (terwijl zij aan de andere zijde onvoldoende is). Het behoeft geen betoog, dat verbetering hier een dringende noodzakelijkheid is, die door de duizenden inwoners van het Tuindorp Watergraafsmeer met groot verlangen tegemoet wordt gezien.

De besturen van genoemde vereenigingen zien slechts verbetering in verbreeding van den weg en asphalteering, doch in afwachting hiervan stellen zij enkel voorlopige verbeteringsmaatregelen voor, zooals herbestrating, betere verlichting, het aanleggen van een voetpad langs de N.L.-begraafplaats en het invoeren van een maximumsnelheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *