Daems

Uit Mercurius; orgaan van de Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius, 25 juli 1959 ‘Informateur’ J.M. Daems jubileert Ten oosten van Amsterdam, ingeklemd tussen de uitvalswegen Middenweg en Weesperzijde ligt een stadsdeel dat door zijn geïsoleerde ligging door de jaren heen zijn zelfstandig karakter heeft behouden. Het draagt de lelijke naam ‘Betondorp’ en dat komt omdat de …

Louis Schrikkel, populist

In kunstzaal Buffa op Kalverstraat 39 wordt in november 1932 een tentoonstelling gehouden van werken van de Betondorpse kunstschilder Louis Schrikkel. Schrikkel wordt in 1902 geboren en is al in zijn vroege jeugd met tekenen en schilderen bezig. Zijn opleiding volgt hij bij atelier Reelfs en gaat werken op een zolder aan de Prinsengracht, vlakbij …

OSP afdeling Watergraafsmeer

De OSP is een partij die in 1932 ontstaat als een linkse afsplitsing van de SDAP, rond het weekblad De Fakkel. Al spoedig is de OSP ook in Betondorp actief, vanuit de Amsterdamse Afdeling II (Watergraafsmeer). Het secretariaat is aan de Veeteeltstraat 63 gevestigd. De OSP houdt in 1933 wekelijkse colportagetochten door Betondorp: verzamelen zaterdag …

Henk Sneevliet spreekt

In een eerder artikel schonken we al aandacht aan de Onafhankelijke Socialistische Partij, de OSP. De OSP, opgericht door Piet J. Schmidt en Jacques de Kadt in 1932, is een afsplitsing ter linkerzijde van de S.D.A.P. rond het blad De Socialist (later De Fakkel) en heeft ook in Betondorp enige aanhang. De OSP zal nooit …

Begrafenis Mozes Gans

Uit het Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, 18 maart 1932 Mozes Gans z.g. – Men schrijft ons: Hier ter stede is Zondag j.l. in den ouderdom van 75 jaar overleden de heer Mozes Gans. De bescheiden, eenvoudige Jehoedie van den ouden stempel, die nog slechts enkele maanden …

Vredesstrijd

Betondorp is in de jaren dertig zeer geschikt om te colporteren en daar wordt dan ook door allerlei organisaties gebruik van gemaakt. Zo demonstreert de Jongeren Vredes Actie op zaterdag 5 maart 1932 in Betondorp. Men spreekt om 14.30 uur af bij de bushalte van de Duivendrechtse brug. Hoe de colportagetocht afgelopen is weten we …

Jan Sitters raakt in conflict

Jan Sitters uit Betondorp – we zijn helaas niet zeker over zijn woonadres – raakt begin 1932 in een ernstig conflict met het bestuur van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond. Zoals de lezers bekend zal zijn, is deze bond gelieerd aan de socialistische SDAP (tegenwoordig PvdA). Sitters nu beschuldigt het bondsbestuur van de diamantbewerkers er in …