Uit het archief van Jannie Leenders – 2

Het valt allemaal niet mee in Betondorp in 1993. De leefbaarheid staat ernstig onder druk. De werkgroep Betondorp, onder voorzitterschap van A. van Rheenen, start een onderzoek in de wijk, door onderzoekers Fred Schoot en Sipke Diepbrink, ondersteund door wijkopbouwwerker Johan Bosma. Ook het wijkopbouworgaan heeft een rol, het als Woningbedrijf Amstel en Stadsdeel Watergraafsmeer. …

Kinderen weg, ouderen blijven

Waar in 1960 maar liefst 25% van de Betondorpers bejaarden zijn (in tegenstelling tot 10% elders in de stad), blijkt dat percentage in 1983 inmiddels opgelopen te zijn tot 36,8%. In tegenstelling tot andere delen van de stad lijkt de opmars van nieuwe bewoners – studenten, krakers, immigranten – nog niet echt op gang te …

Sociaal leven 1924-1927

Hieronder enige berichten over vakbonden, bijeenkomsten, leesclubs, optochten en samenkomsten uit het Betondorp van 1924-1927. In tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt, hebben er bij de bouw van Betondorp wel degelijk stakingen plaatsgevonden. De Nederlandsche Schildersgezellenbond meldt althans een aantal stakingen in 1924. In oktober 1924 vindt de verkiezing plaats van het bondsbestuur van …

‘Het lijkt Timboektoe wel’

De Franse minister van Sociale Zaken Justin Godard toonde aan wel heel weinig inzicht in de moderne architecteur te hebben, toen hij tijdens een rijtoer door de Amsterdamse hoofdstad in januari 1925, waarbij Betondorp werd aangedaan, opmerkte: “Het lijkt Timboektoe wel.” De lezers weten misschien dat Timboektoe een woestijnstad in Noord-Afrika is, destijds gelegen aan …

Uit het archief van Jannie Leenders

Via de Stadsdeelorganisatie werden wij in contact gebracht met Jannie Leenders-Post, een 88-jarige inwoonster van het Zuivelplein, die in het verleden zeer actief was in de buurt en daar een archief over aan ons heeft overgedragen. Wij zijn heel blij met dit archief en zullen de komende periode stukken uit dit archief publiceren en bespreken. …

Het Landbouwkwartier

In 1925 wordt Betondorp het Landbouwkwartier genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval in 1925, wanneer de Bond van Ambtenaren in dienst van de Nederlandsche Spoorwegen het heeft over het opnemen van het Landbouwkwartier in de loonkring van Amsterdam. Ook een lokaal advertentiekrantje uit 1925 spreekt over het Landbouwkwartier. Zelfs in vergaderingen van de Gemeenteraad van …

Pacifisten hinderen ds. v.d. Heide

Uit de Nieuwe Schiedamsche Courant van 30 november 1932 ONTWAPENAARS IN ACTIE. Pacifisten hinderen ds. v.d. Heide Men herinnert zich, hoe eenigen tijd geleden het soc. dem. Tweede Kamerlid ds. A. v.d. Heide door dienstweigeraars, die de hymne “Breekt de zwaarden over de knie” aanhieven, van een spreekgestoelte werd verdreven. De vredelievende elementen hebben het …

Het kankeren der syndicalisten

Uit het Algemeen Handelsblad van 15 juni 1923 De gesalarieerden der syndicalistische bouwvakorganisaties hebben hunne actie ook uitgestrekt tot den gemeentelijken woningbouw. Zij bezoeken dagelijks de werken voor het in voormalig Watergraafsmeer te stichten Betondorp, spreken, in de arbeidsuren, met het werkvolk, “kankeren” en zetten dag aan dag dien verheven arbeid voort. Zij hebben al …