Geschiedenis

1200 De Diemermeer

1631 De drooglegging

1670 Sweedenrijck

1719 Watergraafsmeer in 1719

1725 Het Verheerlykt Watergraafsmeer

1744 Buyte-Meer

1750 Rozenburg

1769 Zandpad

1787 De batterijen

1867 Watergraafsmeer: verval en herstel

1880 Gooische Stoomtram

1898 De renbaan achter Oud Roosenburgh

1906 Uitbreidingsplan Watergraafsmeer ten grave gedragen

1912 Nieuwbouw in de Watergraafsmeer

1918 Dringende woningnood in de Watergraafsmeer

1919 Betondorp Oostzaan

1920 Tuindorp Diemen

1921 Eerste bouwactiviteiten

1923 Betondorp in aanbouw

1924 Ook weer niks

1925 Joods Betondorp

1925 Beton-woningbouw een mislukking

1926 De naam Betondorp

1927 Onderlangs gereed

1930 Weemoed en kwade geesten

1934 Het nieuwe Ajax-stadion

1936 Het eerste katholieke kerkje in Betondorp

1939 Pantoffel-doodslag in de Veeteeltstraat

1949 De viering van het 25-jarig bestaan van Betondorp

1941 Een kleine heldendaad

1951 Ronde van Betondorp

1951 Eerste paal van het witte kerkje

1963 Een vreemde kostganger